bacalw

19 tekstów – auto­rem jest ba­calw.

Im dłużej pa­nuje cisza między ludźmi, tym trud­niej można ją przełamać... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 czerwca 2010, 10:05

Jest jed­na rzecz na tym świecie, która osiąga war­tość nies­kończo­ności... - GŁUPO­TA LUDZKA... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 czerwca 2010, 07:50

Szef może być za­dowo­lony z naszej pra­cy, ale nig­dy nam te­go nie po­wie wprost. SZEF NIG­DY NIE CHWA­LI !!! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 maja 2010, 08:06

Cza­sem uda nam się coś wyg­rać, ale czy to jest szczęście, czy tak po pros­tu miało być??? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 11 maja 2010, 09:06

Sens, nie w tym, żeby być i gar­dzić in­ny­mi, ale żeby być sobą i być jak inni... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 maja 2010, 09:07

W dzi­siej­szych cza­sach, przy­jacielem na­zywa­my każde­go, kto choćby raz przeszedł obok nas i uśmie­chnął się. Ale czy ta­ka jest war­tość praw­dzi­wej przy­jaźni... ??? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 kwietnia 2010, 08:02

Przy­jaźń, między ko­bietą i mężczyzną, to piękna rzecz. Tyl­ko trud­no ją rozpoznać... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 kwietnia 2010, 09:23

Wiara da­je nam nadzieję, ale nadzieja pot­ra­fi od­sunąć nas od wiary... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 kwietnia 2010, 08:40

Aby myśleć pot­rzeb­ny jest ro­zum. Aby czuć pot­rzeb­ne jest ser­ce. Tyl­ko dlacze­go myśle­nie tak ra­ni serce??? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 kwietnia 2010, 09:20

Wier­ność jest sprawą wiary. Zaufa­nie sprawą ser­ca. Ale czy można żyć bez wiary w siłę serca??? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 kwietnia 2010, 08:37
bacalw

*serduszko*

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność